ARM Szkolenia strzeleckie | nauka strzelania | pistolet | karabin

Szkolenia strzeleckie w 2024 r.

Szkolenia strzeleckie organizowane przez ARM - szkolenia strzeleckie prowadzone są przez instruktorów posiadających doświadczenie wojskowe jak i w sportach strzeleckich. Takie połączenie pozwoliło na stworzenie programu strzeleckiego, który świetnie sprawdzi się w rozwoju umiejętności strzeleckich na potrzeby służbowe, sportowe jak i rekreacyjne. Naszym mottem jest Najpierw celność, potem szybkość. Program szkolenia nastawiony jest na naukę bezpiecznego posługiwania się bronią oraz strzelania dynamicznego przy zachowaniu wysokiej celności.

Szkolenia zostały podzielone 5 poziomów zaawansowania.
Ceny szkoleń zaczynają się już od 500 zł.
W przypadku braku własnej broni umożliwiamy wypożyczenie broni wraz z amunicją i osprzętem.

Gdzie i kiedy są prowadzone szkolenia?


Strzelnica otwarta Military Area w Żabowie k. Szczecina

Szczecińska,
74-200 Żabów

Dostępne terminy:

  • 23-24 marca 2024
  • 25-26 maja 2024
  • 28-29 września 2024

Pistolet P.0

Jest to szkolenie dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę strzelecką z pistoletem na tradycyjnej osi strzeleckiej. W jego trakcie skupiamy się na gruntownym wyjaśnieniu teoretycznych podstaw strzelania oraz manualnym przygotowaniu uczestnika zajęć. Poznacie na nim zasady bezpieczeństwa, kulturę właściwych zachowań na strzelnicy, zasady obsługi pistoletu oraz zasady celnego strzelania. W trakcie szkolenia poznasz techniki prawidłowych ćwiczeń, które możesz i powinieneś wykonywać sam zarówno w domu „na sucho” jak i na strzelnicy, a każdy trening strzelecki niezależnie od poziomu zaawansowania na nich się opiera. Liczba strzałów to 100 szt. W zajęciach można wziąć udział także z własną bronią i amunicją.
więcej
szkolenie-strzeleckie_1.jpg
szkolenie-strzeleckie_2.jpg

Pistolet P.1

Jest to szkolenie dla osób, które mają za sobą szkolenie Pistolet P.0.
Cele: Doskonalenie strzelania dynamicznego oburącz, przenoszenie celów w trakcie strzelania, techniki usuwania zacięć oraz doskonalenie wymiany magazynka są ważnymi elementami treningu strzeleckiego.
szkolenie-strzeleckie_3.jpg

Pistolet P.2

Jest to szkolenie dla osób, które mają za sobą szkolenie Pistolet P.1.
Cele: Strzelanie dynamiczne, strzelanie z ręki słabszej, postawa strzelecka klęcząca i leżąca oraz strzelanie w ruchu to różne techniki strzeleckie, które wymagają precyzji i umiejętności zarówno w treningu jak i w sytuacjach rzeczywistych.
szkolenie-strzeleckie_4.jpg

Pistolet P.3

Jest to szkolenie dla osób, które mają za sobą szkolenie Pistolet P.2.
Cele: Strzelanie dynamiczne, strzelanie z ręki słabszej, postawa strzelecka klęczącą i leżąca oraz strzelanie w ruchu to różne techniki strzeleckie.

Karabin K.0

Jest to szkolenie dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę strzelecką z karabinkiem typu AR-15 oraz GROT na tradycyjnej osi strzeleckiej. W jego trakcie skupiamy się na gruntownym wyjaśnieniu teoretycznych podstaw strzelania oraz manualnym przygotowaniu uczestnika zajęć. Poznacie na nim zasady bezpieczeństwa, kulturę właściwych zachowań na strzelnicy, zasady obsługi karabinku AR-15, GROT oraz zasady celnego strzelania. W trakcie szkolenia dowiesz się jak zerować przyrządy celownicze, poznasz techniki strzelania w różnych postawach strzeleckich oraz prawidłowe ćwiczenia, które możesz i powinieneś wykonywać sam zarówno w domu „na sucho” jak i na strzelnicy, a każdy trening strzelecki niezależnie od poziomu zaawansowania na nich się opiera. Liczba strzałów to 100 szt. W zajęciach można wziąć udział także z własną bronią i amunicją.
szkolenie-strzeleckie_karabin_0.jpg
szkolenie-strzeleckie_karabin_1.jpg

Karabin K.1

Jest to szkolenie dla osób, które mają za sobą szkolenie Karabin K.0.
Cele: Doskonalenie strzelania dynamicznego, prawidłowej techniki budowania szybkości w przyjmowaniu postaw strzeleckich, przenoszenia celów w trakcie strzelania oraz doskonalenie wymiany magazynka stanowią kluczowe elementy skutecznego treningu strzeleckiego.
szkolenie-strzeleckie_karabin_2.jpg

Karabin K.2

Jest to szkolenie dla osób, które mają za sobą szkolenie Karabin K.1.
Cele: Strzelanie w ruchu, pokonywanie toru strzeleckiego oraz techniki usuwania zacięć są nieodłącznymi częściami treningu strzeleckiego, które wspierają rozwój umiejętności strzeleckich w dynamicznych sytuacjach.
szkolenie-strzeleckie_karabin_3.jpg

Karabin K.3

Jest to szkolenie dla osób, które mają za sobą szkolenie Karabin K.2.
Cele: Strzelanie w ruchu, pokonywanie toru strzeleckiego oraz techniki usuwania zacięć są nieodłącznymi częściami treningu strzeleckiego, które wspierają rozwój umiejętności strzeleckich w dynamicznych sytuacjach.

Transition

Jest to szkolenie dla osób, które mają za sobą przynajmniej szkolenie Pistolet P.2 i Karabin K.2.
To intensywne szkolenie jest podzielone na dwuczęściowy warsztat, który angażuje umiejętności zdobyte na różnych poziomach zaawansowania. Podczas niego uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć strzelania na zróżnicowane odległości, dynamicznego strzelania w ruchu oraz z wykorzystaniem przesłon. Będą również uczyć się nowej techniki bezpiecznego przejścia między bronią długą a krótką. Szkolenie jest szczególnie cenne dla żołnierzy i funkcjonariuszy, ale również strzelcy sportowi znajdą w nim wartość, mając okazję pokonać wymagające tory strzeleckie. Każdy uczestnik będzie dysponował 100 sztukami amunicji karabinowej oraz 100 sztukami amunicji pistoletowej do wystrzelania.
transition_0.jpg