Rekonwersja dla służb mundurowych

Możesz u nas wykorzystać środki w ramach rekonwersji przed odejściem lub po odejściu z zawodowej służby wojskowej.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy pod nr 2.10/00142/2023 (zobacz wpis do RIS).
Możesz sprawdzić to również na stronie https://stor.praca.gov.pl/portal/#/wyszukiwarka wpisując nasz nr wpisu lub też nr NIP 7311955259.

 

W ramach rekonwersji przysługuje Ci:

  • po 4 latach służby wojskowej 2 736,00 zł
  • po 9 latach służby wojskowej 5 472,00 zł
  • po 15 latach służby wojskowej 8 208,00 zł

 

Przysługują Ci także:

  • przejazdy 2 klasą pociągów według taryfy pośpiesznej

oraz

  • noclegi do kwoty 202,50 zł.

 

Jeśli w trakcie zakupu zaznaczysz, że chcesz skorzystać z rekonwersji to możesz wybrać:

1. Refundację kosztów

Oznacza to, że sam w pierwszej kolejności opłacasz koszty szkolenia przy czym wystawiamy Ci fakturę, którą załączasz do wniosku o zwrot kosztów do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, a następnie zwrot otrzymujesz od dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego.

2. Sfinansowanie lub dofinansowanie

Dostajesz od nas zaświadczenie o zakwalifikowaniu na kurs, który stanowi załącznik do wniosku o rekonwersje. Po uzyskaniu decyzji o udzieleniu pomocy rekonwersyjnej wystawiamy fakturę którą opłaca bezpośrednio dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego.

 

* Pomoc rekonwersyjną możesz wykorzystać na każde z prowadzonych przez nas zajęć zarówno z wypożyczeniem sprzętu jak i bez niego.

* Możesz u nas wykorzystać całość kwoty przeznaczonej na rekonwersje albo możesz wykorzystać część i przeznaczyć ją na jeszcze inne swoje cele.

 

---

Jak skorzystać z rekonwersji?

Podczas zakupu zaznacz, że chcesz skorzystać ze sfinansowania lub dofinansowania, a skontaktujemy się z Tobą celem wypełnienia zaświadczenia o zakwalifikowaniu na szkolenie właściwymi danymi, a następnie podpisane i opieczętowane wyślemy do wskazanego przez Ciebie paczkomatu.

Przygotowaliśmy dla Ciebie wniosek o rekonwersje wstępnie wypełniony danymi dot. naszych szkoleń:
(Pamiętaj! Musisz go uzupełnić o dane własne)

Pobierz > Wzór wniosku o rekonwersje arm szkolenia strzeleckie.docx

 

---

Gdzie znajdę więcej informacji?

Oficjalny poradnik dla korzystających z Rekonwersji: https://coaz.wp.mil.pl/u/documents/bRekonwersja_prezentacja_2022_w2qxWyM.pdf

Szczegóły oraz wzory dokumentów znajdziesz również na: https://mojarekonwersja.pl/jak-uzyskac-srodki